Code

Differential Phase Shift Keying -

Senthilkumar March 24, 2011 Coded in Scilab

Generation of Differential Phase shift keying signal

//Generation of Differential Phase shift keying signal
clc;
bk = [1,0,1,1,0,1,1,1];//input digital sequence
for i = 1:length(bk)
 if(bk(i)==1)
  bk_not(i) =~1;
 else
  bk_not(i)= 1;
 end
end
dk_1(1) = 1&bk(1); //initial value of differential encoded sequence
dk_1_not(1)=0&bk_not(1);
dk(1) = xor(dk_1(1),dk_1_not(1))//first bit of dpsk encoder
for i=2:length(bk)
 dk_1(i) = dk(i-1);
 dk_1_not(i) = ~dk(i-1);
 dk(i) = xor((dk_1(i)&bk(i)),(dk_1_not(i)&bk_not(i)));
end
for i =1:length(dk)
 if(dk(i)==1)
  dk_radians(i)=0;
 elseif(dk(i)==0)
  dk_radians(i)=%pi;
 end
end
disp(bk,'(bk)')
bk_not = bk_not';
disp(bk_not,'(bk_not)')
dk = dk';
disp(dk,'Differentially encoded sequence (dk)')
dk_radians = dk_radians';
disp(dk_radians,'Transmitted phase in radians')